"Sekolah Dasar Islam Unggulan SD Darut Thalabah mencetak generasi Islam yang cerdas & ber-akhlaqul karimah"

Daftar Siswa Kelas 6

Daftar Siswa Kelas 6

NO No. Induk NAMA SISWA Jenis Kelamin
1 75 Aji Alam Syah Lubis L
2 76 Ardiansyah L
3 77 Ari Rafni Kusairi L
4 142 Angga Haruna Bhakti L
5 79 Candra Dyan Firnandi L
6 80 Dina Daniatul Hasanah P
7 81 Gulam Abdul Azam L
8 82 Habibah Ulviyatul Hasanah P
9 83 Inayatul Karimah P
10 84 Kholifatun Hasanah P
11 85 Latifatul Ma’rifah Nurul Hakiki P
12 86 Manzilaturrohmaniyah P
13 87 Maulidia Nurul Jannah P
14 88 Moch. Abdurrahman Mun’im L
15 89 Moch. Arizal Muchlis L
16 92 Muhammad Alek Ali Shobri L
17 93 Muhammad Idham Pratama L
18 95 Muhammad Yusmi Ridlo L
19 96 Muizzatul Islamiyah P
20 97 Mutimatus Syahro P
21 98 Nadia Abidatuz Zahidah P
22 99 Nur Hanifah P
23 100 Nur Havidhatul Hasanah P
24 101 Riadatus Sholehah P
25 102 Riska Amelia P
26 103 Robi’atul Adawiyah P
27 104 Safiratus Salamah P
28 105 Sarah P
29 188 Warda P
30 108 Yulia Anggraini P
Jumlah  L=11   P = 19


Bagikan ke:
Selasa, 03 Januari 2012