"Sekolah Dasar Islam Unggulan SD Darut Thalabah mencetak generasi Islam yang cerdas & ber-akhlaqul karimah"

Siswa Angkatan Tahun 2005 SD Darut Thalabah

Sultan Akbar Daniyalin

Fatma Desty Alverina

Nurul Laela

Fauzatul Umamah

M. Holed

Izzunadiah

M. Lukmanol Hakim

Siti Humairoh

Nailatur Rahmah Ali

Qutrotum Minnatil Astiyah

M. Rafi Rahmatullah

Tri Desy Ramadani

M. Faisol

M. Wahid

Moh. Sobri WasilBagikan ke:
Senin, 02 Januari 2012